Mortilki

Araştırma Türleri, Özellikleri ve Yöntemleri

Araştırma Türleri, Özellikleri ve Yöntemleri

Araştırma, bir konuyu veya sorunu derinlemesine bilmek ve uygulandığı alanda yeni bilgiler üretmek için uygulanan yöntemler kümesidir. Araştırmanın, belirli sorunlara çözüm bulmak, sosyal bir sorunun nedenlerini çözmek, endüstriyel kullanım için yeni bir bileşen geliştirmek ya da veri elde etmek gibi çeşitli amaçları olabilir…

Diğer faktörlerin yanı sıra amaçlarına, yürütülen çalışmanın derinliğine, analiz edilen verilere ve olgunun incelenmesinin gerektirdiği süreye bağlı olarak sınıflandırılan birçok araştırma türü vardır.

Araştırma Nedir?

Araştırma, yeni bilgi edinmeyi ve/veya bunun belirli sorunları ya da varoluşsal soruları çözmek için uygulanmasını amaçlayan bir dizi insan etkinliği olarak özetlenebilir.

İnsanın sistemli ve doğrulanabilir bir şekilde genişletmeyi başardığı tüm yöntemler, dünya ve kendisi hakkında sahip olduğu bilgiler bu kavram içerisinde yer almaktadır.

Araştırma, eski çağlardan beri insanoğlunun ilgi alanları arasında önemli bir yere sahip olmuştur. Evrenin derin hakikatlerini keşfetmenin, günlük, somut ikilemleri çözmenin, hayatı daha kolay, daha uzun ve daha onurlu kılmanın bir yöntemidir.

Bu nedenle araştırma, insan bilgisinin bilimsel, hümanistik veya sosyal-bilimsel gibi tüm alanlarında kesinlikle mevcuttur. Bir uygulama olarak, kendisi tarafından elde edilen sonuçlar insanlığın dünyadaki rolünü yeniden düşünmesine izin verdiği için rafine edilmiş ve resmileştirilmiştir.

Araştırmayı yürütenlere genellikle araştırmacı denir. Araştırmacılar akademi, profesyonel uygulama, teknolojik dünya, bilgiye değer verilen ve aktif olarak takip edilen diğer alanlarda genellikle ayrıcalıklı bir yere sahiptirler.

Araştırma Özellikleri

Araştırma çok çeşitli olabilir ancak genel hatlarıyla minimum titizlik, sistematiklik ve nesnellik gereklilikleri tarafından yönetilir.

Açıklanabilir, anlaşılır ve aktarılabilir, konusunda uzman üçüncü kişilerin onayını almış bir yöntemin uygulanmasını gerektirir. Aksi takdirde, her bilgi alanında diğerlerinden daha fazla geçerliliği olan yöntemler olduğundan, araştırmaların sonuçları sorgulanabilir veya şüphe edilebilir.

Öte yandan, araştırma her zaman gönüllü ve aktiftir. Dünyaya, kişinin kendi varlığına ve hemcinslerimize ilişkin sorgulayıcı veya derinlemesine düşünen bir konumu ima eder.

Tüm araştırmalar bir hipotez veya amaç ile başlar ve yol boyunca hedefler belirler. Alanda daha önce elde edilen bilgilere göre bir yöntem uygulamak, sonunda bir tür sonuca ve daha sonra onun analizinden bir tür sonuca ulaşır.

Araştırmanın Önemi

Araştırma, insanlık için hayati bir görevdir. Çünkü insan beynine içkin olan evreni anlamanın muazzam olasılıkları buna dayanmaktadır.

Bugün günlük ve temel bilgi olarak kabul ettiğimiz şeyler, geçmiş bir çağda akıl almaz gizemler veya sadece fantezilerdi. Nesiller boyu yapılan araştırmalardan gelen kademeli bilgi birikimi sayesinde bugün ne bildiğimizi ve kim olduğumuzu biliyoruz.

Araştırma Türleri

Araştırma türleri amaçlarına, bir olgunun incelendiği derinlik düzeyine, kullanılan verilerin türüne, sorunu incelemek için geçen süreye vb. göre sınıflandırılır. Araştırma dünyası o kadar geniştir ki, aşağıdaki en önemlileri olmak üzere birçok şekilde sınıflandırılabilir:

Temel veya saf araştırma: Pratik veya günlük uygulamaları hakkında düşünme zahmetine girmeden, tamamen teorik bilgiyle ilgilenir. Biçimseldir ve bilgiyi bilginin kendisi için takip eder.
Uygulamalı araştırma: İnsanlığın gerçek, somut ve günlük sorunlarını çözmenin bir yolu olarak soyut bilginin peşine düşer. Böylece yakın gerçekliğe daha fazla bağlılık gösterir.
Klinik veya tıbbi araştırma: İnsan sağlığını çalışma konusu yapan ve korunmasına, restorasyonuna veya en azından dinamiklerinin anlaşılmasına kendini adamış araştırma türüdür.
Deneysel araştırma: Değişkenlerini manipüle etmek ve iç işleyişini anlamak için, doğada meydana gelen belirli olayları kontrollü bir ortamda kopyalamaya çalışan araştırma çeşididir.
Saha araştırması: Araştırmacının araştırmak istediği sorunun yaşam alanına girdiği, uygulamalı araştırmanın ötesine geçerek, yöntemlerini doğrudan ilgilenilen yerde yürüttüğü için ya sorunu anlamak ya da bir çözüm bulmak için yapılır.
Analitik araştırma: Kanunları, yüzdeleri veya biçimsel ilkeleri oluşturmak için farklı değişkenler arasında karşılaştırmaya dayanan bir araştırma türüdür.
Belgesel araştırma: Kitaplar, dergiler, makaleler, transkriptler veya dosyalar gibi belgeler incelenir. Genellikle monografik tipte, yani öncekilerden yeni belgeler üretilir ve bu sayede insanlık hakkında yazılı bilgi genişletilir.
Tanımlayıcı veya istatistiksel araştırma: Daha sonra işlemek ve eğilimleri veya sıklıkları doğrulayan istatistiksel verileri elde etmek için yoklama araçları ya da anketler aracılığıyla bilgi toplamayı içerir.
Nitel araştırma: Adını “nitelik” kelimesinden alır. Nesnelerin anlamı ve onlardan yapılabilecek yorumlarla ilgilenen araştırma türüdür. Bu nedenle, değişkenleri argüman olarak nadiren rakamlar veya istatistiksel veriler içerir.
Nicel araştırma: Adı “nicelik” ten gelir ve ölçülebilir, yani matematiksel, yüzde veya nesnel terimlerle ifade edilebilir konularla ilgilenir. Genellikle anlamları hesaba katmadan nesnel olarak büyüklüklerle ilgilenir.

Araştırma Yöntemleri

Tüm araştırmalar bir yönteme, yani bir dizi prosedüre veya tam bir ilerleme yöntemine dayanır. Bir yöntem olmadan, bir soruşturma, serbest yorumlama ve çok az titizlik içeren dağınık bir faaliyetler dizisi ortaya çıkacaktır.

Aksine, doğrulanabilir bir yöntemin varlığı, herkesin araştırmacının deneyimlerini tekrarlayabilmesini ve aynı veya benzer sonuçları elde edebilmesini sağlar.

Örneğin bilimsel araştırma, modern çağın gelişiyle ortaya çıkan ve bilimsel yöntem olarak adlandırılan teknikle desteklenir. İzlenecek bir dizi adımı, ilkeyi ve protokolü tasarlar.

Böylece, bir deneyin veya araştırmanın mümkün olduğunca az belirsizlik, şüphe ve kontrol dışı değişkenler sunmasını, yani doğrulanabilir ve güvenilir olmasını garanti eder. Bu, günümüzde herhangi bir bilimsel katkıdan talep edilen en önemli şeydir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ