Mortilki

Yaşam

20 Mart 2023 - 0 yorum
Aksiyoloji, farklı insanların farklı şeylerin değerini nasıl belirlediğini inceleyen bir felsefe türüdür. Bu çalışma alanıyla uğraşanlar, değerin doğasının yanı sıra etik, ahlak, din ve estetik değer gibi çeşitli değer türlerini inceler... Aksiyolojinin öncülü, farklı insanların farklı göründüğü, ses çıkardığı ve farklı...
17 Mart 2023 - 0 yorum
Epistemoloji, bilginin nasıl elde edildiğini ve geçerliliğinin ne olduğunu incelemekle ilgilenen felsefe dalıdır. Adı Yunanca epistéme (bilgi) ve lógos ("çalışma" veya "bilim) kelimelerinden gelir... Epistemoloji, bilgiyi anlama, edinme ve doğrulama biçimimizle ilgili çeşitli türden sorunları ele alır. Her zaman neyi, hangi...
16 Mart 2023 - 0 yorum
Tundra iklimi, donmuş bir toprak altı, düşük yağış ve ağaç bitki örtüsünün bulunmadığı düz arazi ile karakterize edilen bir biyomdur. Tundra terimi Rusça'dan gelir ve "ağaçsız ova" anlamına gelir... Tundranın Tanımı Tundra, temel özellikleri aşırı soğuk bir iklim, düşük yağış, kuvvetli rüzgarlar,...
15 Mart 2023 - 0 yorum
Metodoloji, teorik olarak geçerli bir sonuca ulaşmak için bir araştırma süreci boyunca sistematik olarak uygulanan bilimsel titizlikteki yöntem ve teknikler dizisi olarak adlandırılır. Bu sayede araştırmacı, çalışmaları yürütmek için bir araştırma makalesi geliştirirken hangi tekniklerin kullanılacağına karar verecektir... Metodoloji Nedir? Metodoloji, bir...
15 Mart 2023 - 0 yorum
Ağız bakım suları birkaç yıla varan raf ömürleri sayesinde uzunca bir süre banyo dolabınızda misafir olabilir. Ancak bu, ağız hijyeni için kullanılan gargaraların sonsuza dek iyi durumda kalabileceği anlamına gelmez. Ağız Bakım Suyunun Tarihi Geçer mi? Evet geçer. Ağız bakım suyu, diğer...
13 Mart 2023 - 0 yorum
Bir tanım vermek gerekirse, paradigmanın belirli bir durumda takip edilmesi gereken bir model, örnek veya kalıp olduğunu söyleyebiliriz. Bilimde, bir veya daha fazla problemi çözmek için bir teori ya da bir dizi teori olabilir... Paradigma kelimesinin kökeni, model veya örnek anlamına...
10 Mart 2023 - 0 yorum
Ekosistem, canlılar ve bunların içinde kuruldukları çevre kümesidir. Bunlar, organizma topluluklarının ortak coğrafi ve iklimsel unsurlarla belirli bir fiziksel alanda birbirleriyle etkileşime girdiği açık dinamik sistemlerdir... Ekosistem, madde ve enerji akışının gerçekleştiği bir ekolojik organizasyon düzeyidir. Dünya üzerinde ortam sayısı kadar...
9 Mart 2023 - 0 yorum
Dünyanın biyomları, bir iklime özgü bitki ve hayvan topluluklarıdır. Belirli bir biyomun tanınmasındaki anahtar bileşen bitki örtüsüdür. Biyom, ekosistemlerin genişletilmiş bir ifadesidir, yani bir biyom birkaç ekosistemi kapsayabilir... Yükseklik, enlem, sıcaklık, toprak türleri ve yağış aralığı gibi belirleyici özellikleri hesaba katarak,...
8 Mart 2023 - 0 yorum
Biyotik faktörler, belirli bir fiziksel alanda etkileşime giren tüm bitkiler, hayvanlar, mantarlar, protozoalar ve bakterilerdir. İnert veya abiyotik faktörler, canlı varlıkların varlığını belirleyen fiziksel bir alanda bulunan ışık, sıcaklık, mineraller, toprak ve su koşullarıdır... Hem biyotik hem de abiyotik faktörler ekosistemi...
6 Mart 2023 - 0 yorum
Virüsler, çoğalmak için hücreleri parazitleyen biyolojik varlıklardır. Bakteriler, çekirdeği olmayan basit hücrelerdir. Her ikisi de mikroskobiktir. Bakteriler ışık mikroskobu ile görülebilirken, virüsler sadece elektron mikroskobu ile görülebilir... Virüsler hem bakterilere hem de ökaryotik hücrelere girebilir. Bakterilerin içine girenlere bakteriyofaj denir. Virüsler...
3 Mart 2023 - 0 yorum
Araştırma yöntemleri, veri toplamak ve analiz etmek için özel prosedürlerdir. Bu anlamda, bir araştırma yöntemini planlarken yapılacak ilk şey, hangi tekniğin kullanılacağına karar vermektir; nitel veya nicel. Ancak bu seçim büyük ölçüde ele almak istediğiniz konuya, ihtiyacınız olan veri türüne...
2 Mart 2023 - 0 yorum
Yenilenebilir enerjiler, insanlar tarafından ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldıktan sonra geri kazanılabilen tüm doğal kaynaklardır. Sınırlı ve çevreyi kirleten yenilenemeyen fosil yakıtların kullanılmasına alternatiftirler... Yenilenebilir enerjiler doğada sınırsızdır veya nispeten kısa sürede yenilenebilir. Örneğin, Güneş'i kullandığımızda onu israf etmiyoruz ya da yok...
1 Mart 2023 - 0 yorum
Öteleme hareketi, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken yaptığı hareketi ifade eder. Dönme hareketi de Dünya gezegeni gibi bir cismin sabit kalan kendi ekseni etrafında dönmesidir. Dünyanın dönme hareketi 24 saat, öteleme hareketi ise 1 yıl sürer... Öteleme Hareketi Nedir? Öteleme hareketi, Dünya...
28 Şubat 2023 - 0 yorum
Karşılaştırmalı anatomi, farklı canlılardaki organ ile yapıların farklılıklarını ve benzerliklerini incelemek veya karşılaştırmakla görevli bilim dalıdır. Bu bilim, evrim tarihinde türler arasındaki ilişkiyi kanıtlamada önemli bir role sahip olmuştur. Karşılaştırmalı anatomi, farklı canlıların homolog ve analog organlarını incelemekten sorumludur... Homolog Organlar...
27 Şubat 2023 - 0 yorum
Transgenik gıdalar, genetik bilgisi veya genomu insan tüketimi için yapay olarak değiştirilmiş organizmalardır. Örneğin bitkiler söz konusu olduğunda, mahsul üretimini yoğunlaştırmak ve onları belirli zararlılara karşı dirençli kılmak için genleri değiştirilmiştir... Tüm canlı varlıkların genomları, hücrenin nasıl çalıştığına dair talimatlar içeren...
27 Şubat 2023 - 0 yorum
Eklemlerle ve bağlarla birbirine birleştirilmiş kemiklerin oluşturduğu yapıya iskelet sistemi denildiğini biliyoruz. Peki ama bu sistem olmadan insanların sadece bir et yığınından ibaret olacağını hiç düşündünüz mü? Aslında, iskelet sistemi o kadar önemlidir ki hareket etmekten yaşamsal organları korumaya, kan...
24 Şubat 2023 - 0 yorum
Özetle; flora belirli bir zamanda belirli bir yerde bulduğumuz bitki türleri kümesi, fauna ise belirli bir zamanda belirli bir yerde bulduğumuz hayvanlar kümesidir diyebiliriz... Hem flora hem de fauna, belirli bir ekosistemin biyotik element türleri, yani bütünleşen ve çoğu durumda gezegenimizin...
23 Şubat 2023 - 0 yorum
Biyoteknoloji, gıda ve ilaç gibi belirli ürünlerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi için canlı organizmalarda teknolojilerin kullanılmasıdır. Ürünlerin performansını optimize etmeye yardımcı olmak için farklı sektörlerde kullanılan biyoteknoloji, ağırlıklı olarak farmakoloji, tarım ve çevre alanında uygulanmaktadır... Biyoteknoloji Nedir? Biyoteknoloji, biyolojinin endüstriyel kullanımı, yani...